Mellie » Specials » Ontwikkelingsproblematiek
Life is too short to not make the best of everything!

De ontwikkelingsproblematiek in ontwikkelingslanden

De ontwikkelingsproblematiek in ontwikkelingslanden De ontwikkelingsproblematiek in ontwikkelingslanden is op dit moment redelijk actueel. Waarom hebben deze mensen het slechter dan dat wij het hier hebben? Ligt dit alleen aan ons of zijn er ook andere factoren van belang? Het is allemaal te vinden in onderstaande artikelen.
De geschiedenis van de ontwikkelingsproblematiek gaat terug tot aan de Industriële Revolutie, toen er koloniën begonnen te ontstaan en er industrie kwam. Het gat is sindsdien alleen maar groter geworden tussen arm en rijk.

De demografische gegevens zeggen al genoeg. In ontwikkelingslanden is het geboortecijfer veel te hoog geworden door de humanitaire organisaties. Er komen veel te veel mensen en daar is simpel genoeg niet genoeg eten voor en er is ook niet genoeg geld ter beschikking voor die mensen om duurder eten te kopen in de supermarkten.

Daarnaast zijn er ook nog landbouwproblemen, dit is niet alleen op landbouwtechnisch vlak het geval, maar ook op sociaal en natuurlijke grond zijn er problemen. Het voedseltekort blijkt dan ook niet een kwestie van eten, maar een kwestie van geld.

Dan is er nog een belangrijk probleem: de industrialisatie. De industrie in de ontwikkelingslanden neemt alleen maar toe en blijft achter bij de industrie van ons westerlingen. Daarbij komt ook nog eens dat door deze vergroting van de industrie de urbanisatie alleen maar toeneemt en de steden steeds voller worden, terwijl er niet meer banen bijkomen. Hierdoor is de sociale en economische situatie achteruitgegaan in krottenwijken.

Naast de landbouw en industrie hebben we ook nog te maken met sociale problemen: er is een duidelijke tweedeling tussen arm en rijk te vinden, maar ook de status speelt een belangrijke rol. Vooral de aangeboren status is belangrijk, terwijl hier de verworven status heel belangrijk is. In de ontwikkelingslanden is de religie nog steeds heel belangrijk, voor sommige mensen is dit hun enige drijfveer dus voor hen is het goed, maar macro-economisch is ook dit een ramp, omdat er niks gebeurd in de ontwikkeling. De positie van de vrouw is in een groot deel van die landen zo slecht, dat ze zelfs nog onder het vee staan, wat natuurlijk een slechte zaak is. Ten slotte werken de mensen voor hun hele familie, voor de familie is dit natuurlijk gunstig, maar op deze manier ontstaat er nooit een middenklasse.

De economische problematiek is ook een groot probleem. Onze producten worden steeds duurder, terwijl hun producten niet of nauwelijks van prijs veranderen. Daarbij komt nog eens dat zij meestal producten exporteren die een consumptieplafond hebben, je koopt er niet meer van als je meer geld verdient.

Al met al zijn er genoeg problemen in de ontwikkelingslanden en hier moet maar snel iets aan worden gedaan. Het westen kan door middel van goed besteed geld heel veel doen in de ontwikkelingslanden, maar hiervoor moeten vooral de multinationals goed meewerken!

De geschiedenis van ontwikkelingsproblematiek

De geschiedenis van de ontwikkelingsproblematiek in ontwikkelingslanden behandelt het feit hoe problemen in de derdewereldlanden oftewel de ontwikkelingslanden zijn ontstaan. Het gaat vooral om hoe he…

Het bevolkingsvraagstuk in ontwikkelingslanden

De groei van een land is een beperkende factor voor de economie. Hoe meer kinderen erbij komen dan dat er mensen sterven, hoe kleiner de groep wordt die ook daadwerkelijk werkt. Hoe zit dit in ontwikk…
Landbouwproblemen in ontwikkelingslanden

Landbouwproblemen in ontwikkelingslanden

Er zijn grote landbouwproblemen in de ontwikkelingslanden. Hoe vaak is niet op het nieuws dat er wéér een hongersnood is, maar hoe komt dit? En is dit ooit nog op te lossen?

Urbanisatie in ontwikkelingslanden

De bevolking in de ontwikkelingslanden verdubbelt op dit moment in 10 jaar. Dit betekent dat er sprake is van een hoge urbanisatiegraad, de steden worden steeds groter.

De tweedeling in de samenleving

De tweedeling in de westerse wereld is veel kleiner dan in de ontwikkelingslanden, hoe armer een land hoe groter de tweedeling. Maar hoe komt dit?

Economische problemen in ontwikkelingslanden

De economische problemen in ontwikkelingslanden hebben verschillende oorzaken. De grootste oorzaken zijn de verslechtering van de ruilvoet, de eenzijdigheid van de export en het consumptieplafond.
Gepubliceerd door Mellie op 12-10-2009. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!